BCA Entrance Module

MCQs on various topics helping you prepare for BCA Entrance Examination.


Competitive Examinations, NCERT Chapter Solutions, Study Material, MCQs, Question Paper

Memory Mode

Governors
State or UT Governor or Lt. Governor
Andhra Pradesh  ESL Narasimhan
Arunachal Pradesh  B D Mishra
Assam  Jagdish Mukhi
Bihar  Satyapal Malik
Chhattisgarh  Balramji Tandon
Goa  Mridula Sinha
Gujarat  OP Kohli
Haryana  Kaptaan Singh Solanki
Himachal Pradesh  Acharaya Dev Virat
Jammu & Kashmir  NV Vohra
Jharkhand  Draupadi Murmu
Karnataka  Vajubhai R. Vala
Kerala  P Sathasivam
Madhya Pradesh  O. P. Kohli
Maharashtra  C. Vidyasagar Rao
Manipur  Najma Haptullah
Meghalaya  Ganga Prasad
Mizoram  Nirbhay Sharma
Nagaland  PB Acharaya
Odhisha  SC Jamir
Punjab  VP Singh Badnore
Rajasthan  Kalyan Singh
Sikkim  Srinivas Patil
Tamil Nadu  Banwari Lal Purohit
Tripura  Tathagat Rai
Uttar Pradesh  Ram Naik
Uttarakhand  KK Paul
West Bengal  Kesari Nath Tripathi
Telangana  ESL Narasimhan
Andaman and Nicobar Islands  Jagdish Mukhi
Chandigarh  VP Singh Badnore
Dadra and Nagar Haveli  Vikram Dev
Daman and Diu  Vikram Dev
Delhi  Anil Baijal
Lakshadweep  Vijay Kumar
Puducherry  Kiran Bedi

Last Updated on: Aug 31, 2016